BAFOMITRAS

Tarot Mrtve Ruke

Grimoar arkana

Bafomitrasov
grimoar arkana 

Bafomitrasov grimoar arkana je poseban tarot koji odudara od velike većine tradicionalnih i modernih tarot špilova. Njegova priroda je u potpunosti okultna pa i svrha ovog tarota nadilazi klasičnu ulogu proricanja ili meditacije. U osnovi je namenjen magijskom delovanju, mada može biti korišćen i kao svi drugi taroti. Postupci rada sa ovim tarotom detaljno su predstavljeni u pratećoj knjižici koju dobijate kupovinom špila. Ovaj tarot potiče iz jedne specifične okultne doktrine i svaka karta predstavlja određenu tajnu. Otud u njegovom nazivu stoji odrednica grimoar arkana, što je izraz osoben za srednjovekovne magijske priručnike, jer ovaj špil zajedno sa knjigom pre svega jeste magijski priručnik.

  • Ukupno 36 karata
  • 26 velikih arkana
  • 10 malih arkana
Tarot Mrtve Ruke - IShTAHAR
26 karata
Velike arkane

Prvu osnovnu i brojniju grupu ovog tarot špila čine velike arkane i one broje njih 26, dvadeset i šest karata temeljnih tajni.

Tarot karta Aleph
10 karata
Male arkane

Drugu grupu karata predstavljaju male arkane koje broje dodatnih deset karata pratećih duhova i entiteta.

Tarot karta Berashit
Tarot mrtve ruke - tri karte

Tarot mrtve ruke - tri karte iz špila

ZNAČENJE KARATA

Iskreno, nisam posve siguran kakvo je puno značenje ovih karata i šta tačno one predstavljaju. One su dobrim delom izraz mojih vizija i iskustava u određenim stanjima svesti, kao i tokom intenzivnog rada sa entitetom kojeg sam imenovao kao Amhazar u periodu moje mladosti. Iza redosleda arkana ne stoji nikakva posebna namera ili razvojna inicijacijska priča, već je reč o nizu njihovog idejnog uobličavanja. One mogu biti shvaćene kao slikovni popis magijskih sila ili činioca sa kojima sam, počev od mog ranog detinjstva, tokom studentskih dana, pa sve do mojih srednjih godina, stupao u kontakt, na ovaj ili onaj način.

Da budem jasniji, neke od sila predstavljenih kartama, doprle su do mene putem snova. Neke su došle posredstvom mog magijskog učitelja Amhazara. Nekima od njih bio sam izložen onda kada sam se našao pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Konačno, neke su neposredno, bez ikakve najave i vidljivog uzroka, iznenadno i sudbonosno, nahrupile u okvir moje dnevne svesti, potpuno me obuzimajući. Ma kako dolazile do mene, te sile međusobno stoje u određenoj vezi.

DIMENZIJE I IZGLED KARATA

Špil sadrži 36 plastificiranih karata dimenzija 14 cm x 9,5 cm. Uz njega ide prateća knjižica pod naslovom „Bafomitrasov grimoar arkana“ od 64 strana, formata A5, koji potpisuju Dorijan Nuaj, autor i Dražen Pekušić, umetnik koji je uobličio karte.

UPOZORENJE PRE KORIŠĆENJA

Ukoliko želite da naručite ove karte imajte na umu da je njihovo korišćenje, posebno ukoliko sledite uputstva iz prateće knjige, osetljiva stvar. Pre nego što ih posvetite na propisani način, one su tek lepo ukrašeni koloritni komadi kartona, ali njihovom magijskom aktivacijom one postaju instrumenti. Ukoliko imate manjak samopouzdanja, samosvesti, ili vašu ličnost karakterišu problemi psihičke prirode, možda bi najbolje bilo da zaobiđete ove karte.

XVIII Ol Sonuf Vaoresagi

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana