Arkana

Velika

Numeracija

XXIII

Eshatološka perspektiva

א

ALEPH

Arkana Alef u neku ruku jeste razrada karte Dionosur. Potiče od Amhazara. Te dve karte su na neki način slične arkanama Sud i Svet klasičnog tarota...

XXIII Aleph - Tarot Mrtve Ruke
Alef je svetska eshatološka perspektiva pojave mesije i njegovog delovanja, način, put i mesto kroz koje Umsn obuhvata čitav univerzum. Isto tako ukazuje i na krajnje odredište posvećenika, što je prepoznatljivo u Orionovom pojasu. Simbol u četvorokrakoj zvezdi predstavlja peti element i svojevrsna kosmička vrata ka kojoj su krenule, ili od koje dolaze simboličke humanoidne prilike u donjem desnom uglu karte. U divinacijskom smislu ova arkana pokazuje zaokruženje, dovršenje, ispunjenje, dolazak, rastanak, završetak, prelaz, prolaz. 

Sazvežđa Orion i Veliki Medved su od značaja u ovoj doktrini jer obe predstavljaju vidljivu nebesku poveznicu živih posvećenika sa onim što dolazi (Orion) i onim što je bilo (Veliki Medved). Duhovi ove arkane omogućavaju kontakt sa dalekim svetovima, stvarima, enitetima i bićima, uvid u druge dimenzije te podučavaju kako ostvariti održivu, trajnu i jasnu u kontrolisanu promenu percepcije. Pojavljuju se kao svetlucave živahne iskrice nalik svicima.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana