Arkana

Velika

Numeracija

XXI

Duhovi predaka

Iskustvo

AMAGAT

Amagat je arkana duhova predaka, odnosno zbirni izraz prethodnih posvećenika, njihov kolektivni egregor. Dolazi iz iskustva... 

XXI Amagat - Tarot Mrtve Ruke
To su svi oni posvećenici koji su napustili zemaljsku ravan. Ujedno ova arkana otelovljuje odredište trenutno živog posvećenika. Ona je simbol onog čemu će se posvećenik pridružiti kad za to dođe vreme. U značenju praktične divinacije, ova karta ukazuje na pretke, prethodnike, sve one koji su vaš položaj zauzimali pre vas, bilo da ste njihov naslednik ili se nalazite pod njihovim zakulisnim uticajem, pod posledicama njihovog rada, bilo da vam je potrebna njihova pomoć ili savet.

Duhovi ove karte su magovi koji su nekada živeli. Oni poseduju mnoga znanja i svako ko želi da proširi svoje vidike, dobije inicijaciju, razvija se, može im se obratiti za pomoć, podršku ili savet. Takođe, oni poznaju prošlost pa se o bilo kom aspektu prošlosti kod njih možete raspitati. Pojavljuju se u ljudskom obliku ili kao životinje bremenite magijskim smislom, poput psa, vuka, mačke, medveda, lava, zmije, vrane, goluba i slično.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana