AUTORI KARATA

Tarot mrtve ruke

Dorijan Nuaj
Dorijan Nuaj
Pisac knjiga sa ezoterijskom tematikom

Dorijan Nuaj, 1971, autor knjiga; ''Ideologija tarota'', ''Božanska revolucija katastrofe'', ''Duh kontrainicijacije'', ''Mistični okultizam'', ''Dodir u tami'' itd.

Dražen Zev Pekušić
Dražen Pekušić
Osnivač otvorenog projekta ArsMagine

Dražen Pekušić, 1985, digitalni umetnik i osnivač samostalnog internet projekta ArsMagine.com s ciljem metafilozofskog proučavanja fizičkih zakonitosti i duha.

Kako pristupiti Tarotu mrtve ruke?

  • Karte su popis, grafičko-simbolička enciklopedija, kojima sam pokušao da opišem i u osnovi rastumačim skrivene sile i entitete koji su obeležili moj život i poglede na svet. Međutim, ovim svojevrsnim okultnim zemljopisom ne isrcpljuje se svrha Bafomitrasovog grimoara arkana.
  • U podnaslovu ovog špila stoji: tarot mrtve ruke. Odmah da razvejemo neke slutnje, odrednica mrtva ruka nema nikakve veze sa nekromantijom već jasno ukazuje da posledice magijskog rada sa duhovima ovih karata imaju intenciju da nadžive onog ko to čini.
  • Te posledice su dalekosežne i trajne, pa otud ne bi trebalo pristupati ovim arkanama lakomisleno. 
  • Ne preporučujem da neko koristi ove karte kao klasičan tarot, radi predviđanja budućnosti klijentima za novac. Sile koje su njima predstavljene ne bi trebalo uznemiravati trivijalnostima svakodnevnog života, pa čak i ozbiljnijim dvoumljenjima povezanih sa višim aspiracijama. 
  • One dobro reaguju na čin volje. Poput bezumnih kurvi, voljne su da se bespoštedno podaju svakome sa čvrstim štapom, ali jao onome ko im pristupi sa glupošću, rezervom ili kakvom nedoumicom
0 Tarot Mrtve ruke - poleđina

Uz pomoć sila, na koje se odnose ove karte, vešt i posvećen korisnik, biće u stanju da stvara uzroke budućih posledica, nevezano za prirodu tih posledica ili motive sa kojima im pristupa. Kroz ove karte stupamo u kontakt sa silama i entitetima koje one predstavljaju. Te sile nisu ni dobre ni zle, ali to mogu postati. U neku ruku, arkane mrtve ruke jesu oruđa proročišta, ali ne u smislu pasivne vizije, nego aktivnog delovanja. Uz njihovu pomoć operator stvara ono što vidi, pa čak i preko toga. 

26 karata
Velike arkane

Prvu osnovnu i brojniju grupu ovog tarot špila čine velike arkane i one broje njih 26, dvadeset i šest karata temeljnih tajni.

Tarot karta Aleph
10 karata
Male arkane

Drugu grupu karata predstavljaju male arkane koje broje dodatnih deset karata pratećih duhova i entiteta.

Tarot karta Berashit

Špil sadrži 36 plastificiranih karata dimenzija 14 cm x 9,5 cm. Uz njega ide prateća knjižica pod naslovom „Bafomitrasov grimoar arkana“ od 64 strana, formata A5, koji potpisuju
Dorijan Nuaj, autor i Dražen Pekušić, umetnik koji je uobličio karte.  


Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana