Arkana

Velika

Numeracija

XVII

Kvadrat

49

BAFOMITRAS

Tajanstvo sedamnaeste arkane izraženo je geometrijskom ružom čiji je cvet kvadrat sačinjen od 49 polja. Poreklo arkane je vizija...

XVII Bafomitras - Tarot Mrtve Ruke
Deset slova imena Bafomitras stoje u odnosu spram sedam načela simbolizma ružinog tajanstva. Kvadrat stoji poprečno i formira romb koji se prostire na dve ravni: gornju, tamnu, koja predstavlja noćno nebo i donju, svetlu, odnosno zemaljsku ravan u koju je posađen koren ruže. U uglovima su prikazani parovi pentagrama, uspravni i obrnuti. Time se naglašava opšti četvoropol elemenata i sila koji stoje u vezi sa uglovima kvadrata. Svaki od pentagrama usaglašen je sa po dvanaest polja velikog kvadrata. Središnje polje, koje je posebno naglašeno, podudarno je petom elementu. U neku ruku ovim je prikazana simbolička šema univerzuma. Divinacijski, ova karta prikazuje neophodnost posedovanja plana. Isto tako, može značiti i to da se nalazite u nečijem planu, neko računa na vas ili vas stavlja na neko mesto koje možda i ne mora odgovarati vašim interesima.

U svakom slučaju potrebno je i tada imati nekakav plan. Karta vas opominje da ne jurite kroz život bez ikakvog plana te da je potrebno koristiti sva raspoloživa sredstva, a što podrazumeva neprekidno usavršavanje u otkrivanju i upotrebi svih mogućnosti. U smislu magijskog rada sa duhovima ove karte oni su korisni da daju uputstva prilikom izrade talismana, amajlija, stvaranja predmeta moći ili začaravanja određenih mesta, stvari, osoba, pa čak i životinja. Isto tako pomažu da neke stvari, osobe, predmeti postanu ili ostanu skrivene. Ukoliko želimo nešto da sakrijemo, zataškamo, sklonimo sa videla, pozvaćemo duhove ove arkane. Naposletku oni ukazuju koja su mesta loša a koja povoljna za neke radove i delovanja. Nemaju jasan oblik manifestovanja.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana