Arkana

Mala

Numeracija

6

Biblijski začetak

בראשית

BERASHITH

Berašit je stvaranje. Tom rečju započinje biblija... 

6 Berashith - Tarot Mrtve Ruke
Pisana na hebrejskom reč se sastoji od šest slova čije se dvoslovne varijacije nalaze raspoređene u 36 polja solarnog magičnog kvadrata. Iznad tabele nalazi se grafički izraz kretanja reči „berašit“ kroz polja, a koji ima obličje X i takođe podseća na hebrejsko slovo alef. Istovremeno, ova arkana je i talisman posvećen jačanju stvaralačkih moći i uspehu ma kojeg poduhvata koji ima blagoslov Yad-a. Ova karta se nastavlja na prethodnu i predstavlja plodove rada demijurga ili sejača, odnosno žetvu ili berbu.

Najavljuje izobilje, dobitak, ali kažnjava nerad i nemar. Uporedo s tim, ova arkana pokazuje osnovni metodološki divinacijski postupak ovog špila o čemu će biti reči u posebnom poglavlju. Duhovi ove karte podstiču kreativnost onog ko im se obraća, pomažu na putevima ostvarenja stvaralačkog rada. Oni su poput muza za pisce, umetnike, pronalazače, naučnike. Pojavljuju se kao slabe iskrice svetlosti i bledi fotizmi koji se menjaju i brzo nestaju.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana