Arkana

Mala

Numeracija

9

Ritam univerzuma

Zakonomernost

CODEX

Kodeks je složena stvar. Ukazuje na zakonomernost i ritmičnost delovanja i postojanja, sledi određenu frekvenciju i zauzima određeni oblik...

9 Codex - Tarot Mrtve Ruke
Ova karte je u vezi sa arkanom XXIV Kolos. U praktičnom smislu, ova arkana predstavlja grafički izraz matematičke zakonomernosti ritma univerzuma. Kodeks je skup osnovnih orijentira koje posvećenik određuje kao temeljne pretpostavke svog rada. Ukratko, to je potpis u večnosti. Svaki posvećenik ima sebi svojstven potpis, a na ovoj arkani je prikazan jedan od opštih oblika. Karta poručuje na neophodnost jačanja vašeg karaktera, stamenosti psihe, stabilnosti vaše ličnosti, jer u protivnom, vaša ravnoteža može biti urušena pod udarima predstojećih izazova.

Poradite na vlastitoj čvrstini ali i elastičnosti. Usredsredite se ka poboljšavanju vlastitog karaktera. Iza ove ne stoji mnoštvo duhova nego samo jedan, prilično apstraktan. Nema posebnih pravila i uputstava koja bi nam olakšala komunikaciju sa tim duhom, izuzev njegovih reči, koje su date u priručniku.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana