Arkana

Velika

Numeracija

XXII

Konačni posvećenik

Mesija

DIONOSUR

Dionosur je onaj koji dolazi, konačni posvećenik koji će biti preobražen u mesijansku ličnost a čije će delovanje zapečatiti neprekinuti niz inicijacije... 

XXII Dionosur - Tarot Mrtve Ruke
Istovremeno to je titula i izraz eshatološkog cilja. On ujedinjuje sav Amagat i daje mu konačan eshatološki pečat. Potiče od Amhazara, ali i iz vizije. U smislu praktične divinacije, ova karta ukazuje na pojavu vođe, na nekoga ko će zauzeti vodeći položaj ili imati ključnu ulogu u nekom poduhvatu. Takođe ukazuje na priliku koja vam se otvara da zasjajite u punoj snazi i ostvarite svoje mogućnosti. Načelno, ovo je dobra karta jer pokazuje lepu perspektivu, ali nedovršenost pojave glavnog lika jasno stavlja da znanja da je reč o nagoveštaju, uobličavanju nečeg.

Duh ove karte ukazuje na budućnost, na ono šta će biti, na buduće ishode neke radnje, procesa ili sudbine. Od njega možete saznati ne samo o sopstvenoj, nego i o sudbini drugih ljudi, porodica, čitavih naroda, država, kultura. On donosi vizije budućih događaja. Duh se pojavljuje kao naočit nagi plavokosi i dugokosi mladić, zelenih očiju i malo tamnijeg tena.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana