Arkana

Velika

Numeracija

XIII

Iz sna

Na granici svetova

ESSALONAI

Trinaesta arkana dolazi od Amhazara i iz sna. Prikazuje entitet koji stoji na granici svetova...

XIII Esaalonai - Tarot Mrtve Ruke
sa desne strane je kontinuitet (pravolinijski doživljaj postojanja), a sa leve diskontinuitet. Essalonai je lovac čija je lovina posvećenik. To ime na kriptojeziku označava brzinu. Lovac je brz i kreće se po pomenutoj granici. Posvećenik mora biti oprezan i trezven. Lovac je istinski i najopasniji neprijatelj koji vreba na Putu. Nešto poput agenta sistema u filmu Matriks. Nemoguće je suprotstaviti mu se, već samo uteći na vreme. Kako uteći lovcu? Poistovećivanjem sa njim. Kako se poistovetiti? Za to ne postoji recept. U divinacijskom smislu može označavati opasnost i otud morate brzo delovati. U magijskom smislu rad i svaku komunikaciju sa duhom ove arkane potrebno je izbegavati po svaku cenu.

Essalonai je izrazito neprijateljski nastrojena sila protiv koje ljudsko biće nema nikakvih šansi. Jedino šta se može, u slučaju da se ovaj duh ipak nekako pojavi, jeste bežati glavom bez obzira. Može se pojaviti u bilo kom obliku, ali u viziji pisca ovih redova on liči na samuraja. Ukoliko se nađete u bezizlaznoj situaciji pokušajte da umesto sebe toj sili ponudite nekog drugog tako što ćete zamisliti njen lik, izreći ime te osobe i glasno zazvati sledeće reči koje su date u priručniku. Ukoliko u tome uspete nemojte se opterećivati sudbinom osobe koju ste ponudili umesto sebe. Zato bi bilo dobro da to bude neka sasvim bezvezna osoba. Napominjem da kao zamensku žrtvu nipošto ne ponudite osobu za koju znate da poseduje ovaj tarot špil.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana