Arkana

Mala

Numeracija

2

Pokret

Strela vremena

KERNER

Kerner je doktrina. Istodobno to je i pokret, početak delovanja. Strela vremena ukazuje na promenu i kretanje... 

2 Kerner - Tarot Mrtve Ruke
Kerner je doktrina. Istodobno to je i pokret, početak delovanja. Strela vremena ukazuje na promenu i kretanje. Nakon što smo dobili nebeski blagoslov možemo delovati, ali to činimo po nekim parametrima koje određuje doktrina. Imamo dva osnovna elementa izražena trouglovima različitog usmerenja i podudarnim geomantijskim figurama Laetitia i Tristitia, radost i tuga. Doktrina je važna pretpostavka delovanja posvećenika.

Ona mu pruža razumski orijentir. U divinacijskom značenju karta ukazuje na početak nekog procesa ili na to da je upravo sada pravo vreme za ostvarenje naših planova pod uslovom da se tih planova zaista i držimo. Duhovi ove karte vam pomažu da produbite vaše razumevanje. Njih pozivate kada imate nejasnoća ili kada nešto ne možete razumeti. Pojavljuju se u ljudskom obliku kao starije osobe, ženske ili muške, svejedno.   

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana