Arkana

Velika

Numeracija

III

Enohijanski

Neka bude

KRISTEOS

Treća arkana, Kristeos, dolazi iz snova...

III Kristeos - Tarot Mrtve Ruke
Reč „Kristeos“ nema neposredne veze sa istim izrazom na enohijanskom jeziku koja označava „neka bude“, ali na nekom dubljem nivou može označavati upravo to. I ova karta je, poput arkane Lahema povezana sa inicijacijom. Kabalistički govoreći, ukoliko Lahema predstavlja inicijaciju u Binah, mada nije sasvim utemeljeno tako se izražavati, ali ovo činim razumevanja radi, onda se Kristeos odnosi na inicijaciju u Tifaret. Dakle, i ova arkana na neki način može biti dovedena u vezu sa Tifaretom, poput arkane Adepti. Kristeos predstavlja tajanstvo crvene sobe čiji rad podrazumeva puštanje krvi. Otud je kukuljica inicijatora crvena. Inicijator je čovek od krvi i mesa, učitelj, koji uvodi posvećenika u misteriju, a ne beskrvni adept čija je priroda epifanijska. Ispred inicijatora nalazi se oltar u obliku kocke sa krvlju iscrtanim brojem 4 što ukazuje na prisustvo prirode Heseda.

Posvećenje je milost učitelja. Tifaret se otključava krvnom žrtvom. Ova karta omogućava uvođenje u tajne i dobijanje znanja. U kontekstu proricanja ona ukazuje na prihvaćenost, ulazak u krug, napredovanje na lestvici, uspon u karijeri i sl. Duh ove arkane je takođe inicijator, ali ukoliko se odlučite da ga prizovete morate mu ponuditi malo od sopstvene krvi koju ćete u minimalnoj količini palcem utisnuti na poleđinu ove karte. Pojavljuje se kao visoki, blago pogrbljeni ali energičan i vitalan bledoputi starac buljavih plavih očiju i orlovskog nosa, odeven u crveno odelo sa crnim rukavicama. Prizvaćete ga u slučaju da vam je potrebno da budete negde primljeni, da uđete u neko društvo, odnosno da budete prihvaćeni od strane nekog. Takođe, ovaj duh poseduje ključeve mnogih okultnih znanja pa ima smisla zvati ga kako bi vas uputio. Ukoliko želite da razumete slova, znakove i simbole, on je prava adresa za vas.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana