Arkana

Velika

Numeracija

I

Planeta

Saturn

LAHEMA

Prva u nizu arkana nosi naziv Lahema. Njeno ime i vizija potiču iz sna...

I Lahema - Tarot Mrtve Ruke
Beli trougao, crni krst i znak Saturna dominiraju ovom kartom. U dnu je figura koja podseća na motiv Obešenog čoveka u klasičnom tarotu. Lahema se odnosi na čin inicijacije. Ona predstavlja prelaz iz smrti profanog sveta u život posvećenika. Isto tako ona je i prelaz iz stanja života u stanje smrti, iz smrtnosti u večni život. Kabalistička paralela sa ovom kartom je sefira Binah. Otključavanje Binaha povezano je sa smrću. U nekom širem značenju ovu arkanu možemo dovesti u vezu sa religijom i fenomenom potpunog predavanja. Lahema je skok u smrt, u preobražaj, u večni život, u bezdan, u božansko ili demonsko, u nešto sudbinsko i bezgranično. Ona poručuje da nema nazad, jer cena svakog premišljanja je smrt koja podrazumeva potpuno brisanje. U širem smislu karta je povezana sa sveštenicima i prorocima, ali takođe podrazumeva nevidljivo prisustvo anđela čuvara ili kakvog drugog glasnika koji posvećenika dovodi do bespovratne tačke.

Striktno divinacijski posmatrano ova karta ukazuje na potrebu da se prepustite vođstvu nekog ko zna šta radi i koji vam može ukazati na izlaz iz neke situacije ili stanja. Prihvatite ruku podrške. U magijskom smislu, duh ove arkane podržava zahteve čija je svrha jačanje karaktera, pozitivni preobražaj, podizanje svesti i razvoj onog ko traži njegovu pomoć. On će rado podučiti, doneće saznanja, snove i vizije. Lahema otvara puteve i poznaje tajne reči, šifre, načine. Nevolja u vezi Laheme jeste što vas može dovesti veoma blizu smrti samo da bi vam nešto pokazao, ali će vas takođe izvući sa ivice ponora. Može se pojaviti kao markantni izrazito tamnoputi čovek u crnom ili belom odelu, dubokog glasa i autoritativnog stava. On je duh inicijacije. U njega možete imati puno poverenje jer vas neće prevariti.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana