Arkana

Velika

Numeracija

XVIII

Enohijanski

Vladam nad tobom

OL SONUF VAORESAGI

Nesumnjivo, naziv osamnaeste arkane je enohijanskog porekla koje se može protumačiti kao „vladam nad tobom“...

XVIII Ol Sonuf Vaoresagi - Tarot Mrtve Ruke
I tu prestaje svaka dalja sličnost sa enohijanskim magijskim sistemom. Dizajn same karte je potpuno iz vizije mog saradnika, ali smisao vodi poreklo od Amhazara. Na karti je prikazano bivše ljudsko biće preobraženo u čudovištan oblik kao posledica magijskog sunovrata. Vidimo opasnog i moćnog nečoveka u vlasti mračnih sila. Njegova moć je velika ali iluzorna. Ovim je predstavljen arhetip magijskog ludila, duše sjedinjene sa demonskim. Divinacijski, ova karta predstavlja imperativ vladanja situacijom ili resursima. Alternativa je izopačenost. Karta pokazuje opakost, bilo u liku neprijatelja ili mogućnost vašeg pretvaranja u čudovišnu osobu. Neprijatelj vas želi potpuno potčiniti, istisnuti ili uništiti i zato dobro obratite pažnju na ljude oko sebe. U slučaju magijskog rada sa duhovima ove karte imajmo na umu da oni podstiču čoveka da ih što više koristi jer ga nagrađuju određenim moćima. Naravno, nema potrebe previše naglašavati koliko je sumanuto pokleknuti pred njihovim čarima, jer onaj ko se često koristi tim uslugama može završiti kao njihov rob.

Oni, dakle, daju moć čoveku da vlada nad ljudima ili raznim duhovima, ali podstiču ljudske apetite i egoizam tako što otvaraju puteve za njegove želje i ambicije. To je tipično faustovski momenat, a duhovi ove arkane, poput veštih trgovaca, stalno nutkaju praktičara raznim primamljivim ponudama, jer je u njihovoj prirodi da od čoveka načine oruđe svog delovanja. Oni čine da čovek vlada mnogim stvarima oko sebe, ali vremenom oni počnu da vladaju njime. Zato je neohodno da pre nego što im pristupite ovladate sobom, svojim željama i ambicijama u dovoljnoj meri da im možete odoleti i ponekad im zatražiti kakvu uslugu a bez da zbog toga izgubite slobodu. Pojavljuju se kao visoki, mršavi i bledi mučkarci bez ikakvih dlaka na glavi, odeveni u crnu odeću ili pod crnim kukuljicama.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana