Arkana

Velika

Numeracija

VI

Podzemni svet

Had

ONIRU

Šesta u nizu arkana je Oniru. Ona dolazi iz sna...

VI Oniru - Tarot Mrtve Ruke
Svaki od pet plamenova prisutnih na karti odgovara po jednom slovu ovog imena. Slikom dominira rogata prikaza sa raširenim rukama na čijim se krajevima nalaze mesečevi srpovi, kao i u ulozi rogova. Torzo figure nalik Minotauru jeste kovčeg. Krunisani kralj zmija obilazi oko crvenog krsta nalik egipatskom anku. Smisao ove karte je obredno žrtvovanje. Ukazuje na grobnicu, smrt, podzemni svet, podzemne vatre. Ona poručuje posvećeniku da se probudi – u Hadu i u snu. Činom žrtvovanja budi se lucidnost i svest u obliku zmije. Osim toga, svrha onirujanske žrtve jeste pribavljanje moći zadiranjem u htonsku sferu. Zato je potrebno da onaj ko budi zmiju i sam postane zmija kako bi sile totemskog Minotaura njemu bile pokorne.

Kabalistička paralela ove karte je Malkut. U divinacijskom značenju ona poručuje da moramo žrtvovati nešto vredno zarad uspeha ili izlaska iz nepovoljne situacije. Takođe, ukazuje i na to da se ne smemo libiti upotrebe nekih radikalnih mera zarad ostvarivanja ciljeva. Isto tako, karta upozorava da nam drugi rade o glavi ili da neko aktivno deluje u pravcu ugrožavanja naših interesa. U magijskom radu od duhova ove karte težimo da pribavimo moć, kao i da pojačamo lucidnost, tokom sna ili na javi. Pojavljuju se kao bradati Afrikanci u zakrvavljenim belim košuljama i sa isukanim noževima.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana