Arkana

Velika

Numeracija

XII

Tabu

Ime koje se ne izgovara

UMSN

Dvanaesta arkana ne nosi svoje pravo ime koje je tabu. Umesto tog imena koristimo Umsn, kao što Jevreji IHVH oslovljavaju sa Ha'Šem... 

XII UMSN - Tarot Mrtve Ruke
Inicijator Umsn-a je Amhazar ali arkana kao takva potiče iz moje vizije. Umsn predstavlja peti element kao entitet, dakle, u njegovoj celokupnosti, koja je u suštini beskonačna. Umsn nije nešto čemu idemo, već ono dolazi nama. U njegovoj beskonačnosti ostvarujemo svoju poziciju u večnosti. Umsn dolazi iznenada i nenajavljeno. Karta prikazuje trenutak kada ljudsko biće postaje entitet. Rezidua ostaje da leži na zemlji. U ovome je ključ suštinskog preobražaja posvećenika. On ne može biti preobražen sve dok ga Umsn potpuno ne obuhvati.

Pritom, to se dešava ne nakon smrti posvećenika, nego za njegovog života. U praktičnom smislu, svrha ove arkane jeste skretanje pažnje Umsn na sebe, dok u divinacijskom značenju nema posebno određenje. U krajnjoj liniji može označiti ništavilo, ništavnost, prazninu ali i prepuštanje sudbini. Duhove ove karte prizivamo onda kada želimo na sebe da skremeno pažnju univerzuma, odnosno da nas Bog čuje, ili da nas čuje tačno onaj kome želimo da se obratimo. Takođe, njeni duhovi donose čudne snove, iznenadne promene svesti, ekstazu i slično.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana