Arkana

Mala

Numeracija

1

Hebrejsko slovo Jod

י

YAD

Ovo je prva u nizu malih arkana. Yad, odnosno hebrejsko slovo jod je početak, blagoslov nebeske ruke za naše poduhvate...

1 Yad - Tarot Mrtve Ruke
Ovo je prva u nizu malih arkana. Yad, odnosno hebrejsko slovo jod je početak, blagoslov nebeske ruke za naše poduhvate. Bez tog blagoslova svaki rad i svako delovanje ne samo što neće imati uspeha, nego i nikakvog smisla. To je veza posvećenika sa prvobitnim uzrokom. Reklo bi se Božji dlan. Divinacijski, ova karta ukazuje na neophodnost, ali i na mogućnost dobijanja blagoslova, odobrenja ili saglasnosti više instance ili najvišeg aurotiteta, bez čega vaš poduhvat ne može biti uspešan, a vaš cilj ne može biti ostvaren. Duhovi ove karte su poput kakvih kosmičkih birokrata koji aminuju ili odbijaju nečiji poduhvat.

Oni su strogi i zahtevaju poštovanje određenih pravila, a to su pre svega, ona pravila koja se tiču prirodnog toka. Njihova poruka je uvek ista, šta god radili, sledite prirodu. Duhovi ove arkane pojavljuju se kao veoma neobični oblaci na nebu ili poput izmaglice. Oni donose dopuštenje ili ga ne donose povodom neke vaše namere. Sa njihovim dopuštenjem stičete određenu magijsku moć, a bez njihovog dopuštenja nećete uspeti u svojoj nameri.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana