Arkana

Mala

Numeracija

8

Solarna priroda

Sunce

YARMET ESINAGH

Naizgled čist prikaz Sunca, ova karta ukazuje i na sadržaje solarne prirode koji su manje prisutni u opštem asocijativnom nizu...

8 Yarmet Esinagh - Tarot Mrtve Ruke
Kriptojezička formula ukazuje na proglašenje rata i neprijateljstva. Kocka je bačena, nema nazad. Sa druge strane, solarni oblik nas podseća da je vreme za sužavanje starog kruga razvijanjem novog kruga. Dosadašnji način delovanja mora biti promenjen, potrebno je uposliti nove ljude, nove ideje, novu energiju, ali ne na način radikalnog prekida nego na razvojni način. Ne revolucija, nego evolucija, kreativno prevazilaženje. Dakle, imamo dva signala ove arkane: sukob i progresivno prevazilaženje. Moramo se odlučiti za jedno, jer trenutno stanje ne vodi nikuda, odnosno vodi u neuspeh. Duhovi ove karte mogu se pojaviti kao iznenadna hladnoća ili toplina, zatim kao čudne tačke na Suncu ili Mesecu (to vidi samo onaj ko ih priziva). 

Oni se bave svime što ima veze sa prolivanjem krvi, prevashodno ratom, sukobom, fizičkim obračunom. Ukoliko krećete u obračun, biće vam od koristi njihova podrška. Oni će vam pomoći oko zbunjivanja neprijatelja, izazivanja varke, postavljanja zasede, oko delotvorne strategije i taktike, ali i onda kada je u pitanju neki zločin, nečije pojedinačno ubistvo, kako to uraditi i izvuči se bez da budete otkriveni. Prilikom njihovog priziva potrebno je proliti bilo kakvu svežu krv na tlo, ali je neophodno da ta krv bude obasjana svetlošću bilo Sunca bilo pune mesečine.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana