Arkana

Velika

Numeracija

VII

Priroda

Htonska

ZAORZEH KUMIR

Sedma arkana, Zaorzeh Kumir, je još jedna u nizu potpuno htonskih, u meri da probija izvan univerzuma...

VII Zaorzeh Kumir - Tarot Mrtve Ruke
Njen izvor je Amhazar. Tri opadajuća mesečeva srpa različitog sjaja u gornjem levom uglu označavaju tri šestice, odnosno sunčevu svetlost u podzemlju, a što je takođe naglašeno geomantijskom figurom Cauda Draconis prisutnom na kockastom oltaru ispred dijaboličnog rogatog lika iznad čije glave se nalazi obrnuti pentagram. Uspravni pentagram iznad Ištahar pokazuje želju ili težnju, dok obrnuti na ovoj karti ukazuje na nužnost. Uz pomoć uspravnog pentagrama težimo ili idemo ka nečemu, obrnutim se služimo da bismo nešto privukli sebi. U tom smislu Zaorzeh Kumir predstavlja bezlične slepe sile koje posvećenik zaziva jedino u slučaju krajnje nužde i bezizlaza, koristeći se mačem koji čuvaju adepti. Pritom, takav čin ima svoju cenu. Istina, slepe sile će izići u susret onome ko nešto od njih iziskuje, ali će to na neočekivani način naplatiti. Cena se nikako ne može unapred znati. Zaorzeh Kumir jednostavno kaže šta je cena i tako biva bez ikakve rasprave.

To je nešto čemu se ne može uteći, zato je potrebno dobro razmisliti jesu li nam njegove usluge zaista neophodne. Takvu situaciju možemo porediti sa pozajmicom od zelenaša ili usluge đavola. U divinacijskom tumačenju ova arkana nagoveštava pribegavanje ekstremnim merama, ali takođe ukazuje i na mogućnost pomoći od nekog čiju pomoć u normalnim situacijama nikada ne biste zatražili. Ne preporučujem magijski rad sa duhovima ove karte, izuzev u slučaju krajnjeg očaja ili bezizlaza. Da bi se Zaorzeh Kumir aktivirao neophodno je slediti postupak dat na kraju ove knjige s dodatkom korišćenja magijskog noža čiji je vrh pod uglom od devedeset stepeni usmeren ka simbolu nalik lađi prikazanom na karti, na podu i u pozi turskog seda. Duhovi ove karte se pojavljuju kao veliki teški predmeti, ogromne kocke, gromade stena, kamene kugle, tako da kada se kreću stiče se utisak da sve lome pod sobom a tlo podrhtava.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana