Arkana

Mala

Numeracija

5

Alfa i Omega

Naš Otac

APTERNOS

Apternos je generička formula dobijena izbacivanjem slova koja se ponavljaju iz izraza A-PATER-NOSTER-O...

5 Apternos - Tarot Mrtve Ruke
„naš otac, alfa i omega“, što je izvučeno iz 25 slova magičnog kvadrata SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Apternos je demijurg, pokretač, sejač, osemenjivač, suštinska uloga muškog načela, odnosno ideje Oca. Njegova priroda je dvojaka, on začinje, hrani, ali i uništava. To je Hronos / Saturn ali i Mars. O tome svedoče dva pentagrama sa slovom T u središtu. Jedan je uspravan a drugi obrnut. Slovo T u obe varijante ukazuju na dve podudarne geomantijske figure Glava Zmaja (Caput Draconis), prisutna u normalnom pentagramu, i Rep Zmaja (Cauda Draconis) u obrnutom pentagramu. To su dve sile: ulazna i izlazna. Jedna je Alfa a druga Omega. Karta poručuje da morate preduzeti inicijativu i to na stvaralački način.

Nalazite se na borbenom polju i morate biti spremni za sukob, bilo da je reč o kratkom intenzivnom ratu ili dugotrajnoj borbi iscrpljivanja. Podrazumeva se da već unapred imate razrađeni plan i da ste obezbedili sva potrebna sredstva. Ukoliko niste, karta vam poručuje da bi bilo mudro izbeći izazov i povući se na bezbedno. Osim toga, karta ukazuje na neophodnost aktiviranja novih ideja i inicijativa. Zasejte polje. Duhovi karte vam pomažu u nekom složenom i teškom poduhvatu, otvarajući puteve ostvarenja. To može biti sudski proces, poslovni poduhvat, vojna kampanja, poljoprivreda, borba za zdravlje itd. Duhovi ove arkane se ne pojavljuju u vidljivom obliku, ali se oseća njihovo prisustvo.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana