Arkana

Velika

Numeracija

XXIV

Priroda

Divinacija

RAIA

Arkana Raia je svedok. Potiče od Amhazara. Nju možemo jednako shvatiti i u divinacijskom i u smislu prirode duha ove karte...

XXIV Raia - Tarot Mrtve Ruke
Ona svedoči o postojanju, potvrđuje da li je nešto postojalo ili nije, da li se nešto zaista desilo, da li je nešto laž ili istina, obmana ili stvarnost, jesmo li u zabludi ili nismo. Ona je poput anđela koji svedoči o nama, ali pred nama može svedočiti i o mnogim drugim stvarima, ljudima, bićima i pojavama. Divinacijski ukazuje na mogućnost zablude i upozorava kako bi bilo mudro dobro razmisliti o nečemu za šta držimo da je istina, da smo u pravu, da je tako bilo, da jeste tako te da će tako biti. Raia nam namiguje i kaže da verovatno nismo u pravu i da bi trebalo nešto da promenimo ili da nam sledi nekakva promena. Za posvećenika ima ulogu verifikatora, ali takođe može igrati i ulogu majke adepta. To je žena koja aspiranta pretvara u adepta. Ona predstavlja taj konačni preobražaj.

Duh ove karte pozivate da biste saznali šta je istina povodom nečega za šta želite da budete sigurni. Pozivate je da posvedoči o vašem postojanju ili da vas zastupa pred nekim drugim entitetima, zlu ne trebalo. Ona zna koje su vaše mogućnosti i povodom toga vas može savetovati kako da postupite. Osim toga, ona može igrati sasvim drugačiju ulogu u kojoj predstavlja opsesiju. Otud ona ima moć da nekom navuče opsesiju ili ga od iste isceli. Pojavljuje se kao lepa i ljupka mlada plavokosa i bosonoga devojka u beloj haljini. Ako je priziva muškarac koji nije ovladao svojim strastima i osećanjima, lako se može zaljubiti u njenu pojavnost, što nije nužno fatalno, ali taj čovek više nikada neće biti isti.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana