Arkana

Velika

Numeracija

IX

Tarot

Pustinjak

RANUST

Deveta arkana, Ranust, po kompoziciji podseća na arkanu klasičnog tarota Pustinjak. Vodi poreklo od Amhazara... 

IX Ranust - Tarot Mrtve Ruke
Ranust je čuvarka vazdušnog elementa i njena strana sveta je sever. Otud ledena atmosfera. Ona je jedina uvek budna dok čuvari drugih elemenata spavaju. Njena budnost predstavljena je toplom svetlošću oličenom hermetičkim simbolom Vazduha. U užem smislu, Ranust je demonska kraljica. Možemo je zamisliti i kao snežnu kraljicu iz bajke. Gospodarica je bajalica, opsene i čini. Između ostalog, tome ona podučava. Radije će podučiti kako baciti zle čini, kako nauditi nekome nego kako nekome pomoći ili kako unaprediti sebe. Njena deca mogu preneti naš glas u bilo kom pravcu i vremenu, ali takođe, mogu nam i doneti glas. Nevolja sa njome je u tome što ju je veoma teško navesti na saradnju, zato onaj ko dolazi s njom u dodir mora biti vešt u ubeđivanju.

Jedna od njenih moći jeste pretvaranje ljudi u demone i davanje demonima ljudsko obličje. Čovek jednom pretvoren u demona od strane nje zauvek ostaje njen sluga. Isto tako ona čoveku može podariti moć nad demonima, ali i nad ljudima. Ipak, nije mudro obraćati joj se bez preke potrebe. Pojavljuje se kao visoka, lepa i otmena albino žena duge bele kose i u belom krznu. U divinacijskom smislu ova arkana ukazuje ogovaranje, proklinjanje, laž, klevetu, prevaru, zarobljavanje, ludilo. Ranust ima prirodu Saturna i povezana je sa sazvežđem Veliki medved.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana