Arkana

Velika

Numeracija

VIII

Poreklo

Sumersko

BEKTASH

Osma arkana nosi naziv Bektaš. Njen izvor je Amhazar. Bektaš, ne po imenu, nego po ulozi, ukazuje na sumersko poreklo...

VIII Bektash - Tarot Mrtve Ruke
Osma arkana nosi naziv Bektaš. Njen izvor je Amhazar. Bektaš, ne po imenu, nego po ulozi, ukazuje na sumersko poreklo. On je čuvar kule iskušenja koja je povezana sa Ištahar. Predstavljen je likom u beloj kukuljici koji stoji ispred kule. Nikada u nju ne ulazi i ne baškari se po njenim raskošnim sobama, već živi u skromnoj kolibi pored kule. Kula se sastoji od sedam spratova i dvanaest soba od kojih svaka ima svoju tajnu i krije iskušenje na putu posvećenika. Brojevi 7 i 12 ukazuju na zodijački krug, jer sedam je starih planeta koje vladaju nad dvanaest sazvežđa zodijaka. Upravo je Ištahar u svojih sedam i dvanaest preobražaja oruđe iskušenja. Na vrhu se nalazi simbol koji ukazuje na balkon pobednika obasjan sunčevom svetlošću, odnosno na onog ko je uspešno prošao kroz sve ono što se krije u kuli. U velikom i sjajnom sunčevom disku koji se nalazi tik iznad kule utisnuta je sedmokraka zvezda.

U ovoj arkani krije se ključ solarne katatonije kao oblika transa. Kabalistički rečeno, ova arkana ima elemente Necaha i Tifareta. Njena poruka je da se prođe kroz iskušenja jer reč je o testu bez kojeg nema napretka. U divinacijskom smislu ova karta najavljuje nevolje, prepreke, iskušenja, probleme, izazove, složene situacije. Iako je naziv muški i upućuje na čuvara u beloj kukuljici, duh ove karte je izrazito ženski, ali u strogom smislu. Pojavljuje se kao tamnoputa visoka otmena žena u odevena u crnu kožu. U njenoj pratnji se nalazi patuljak u beloj kukuljici. Čak deluje i kao domina, nosi masivan crni štap sa heptagramom na vrhu. Ona se poziva u slučaju da je potrebno obelodaniti ili otkriti neku skrivenu istinu, zatim u slučaju kada je potrebno suočiti se sa teškim iskušenjima. Ona pomaže da se suočimo sa izazovima.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana