Arkana

Velika

Numeracija

V

Čuvar zemlje

Mesec

SHANAHAN

Peta arkana, Šanahan, vodi poreklo od Amhazara. Šanahan predstavlja čuvara Zemlje, gospodara gnoma...

V Shanahan - Tarot Mrtve Ruke
Prisustvo opadajućeg Meseca na karti ukazuje na njegovu htonsku prirodu. On je masivan i uspavan, ali kada se probudi teškim nezgrapnim koracima trese zemlju. Pa ipak, iznenađujuće jeste to što je Šanahan, između ostalog, i glas proročišta. Njega nakratko budimo kako bismo čuli proročke reči. On govori u ime Zemlje. Mač koji čuvaju adepti iz druge po redu arkane, ima svrhu buđenja čuvara Zemlje, kada on ustaje i izgovara ono što bi posvećenik trebalo da čuje. Kabalistička veza ove karte jesu sefire Malkut i Jesod, iako gospodar gnoma nosi solarni znak na sebi. No, njegova solarnost je ona od podzemnog Sunca. Tajanstvene sile se izražavaju u zagonetkama, otud bi valjalo veoma dobro promisliti dobijene odgovore, ne odbacivati ih niti prihvatati olako.

Posvećenik dobija pomoć ove sile onda kada je u potrazi za sudbinskim odgovorima. Duh ove karte takođe može pomoći posvećeniku da u magijskom duelu zada udarac. Karta poručuje da je potrebno kopati duboko i otkriti nešto skriveno i zakopano. Divinacijsko značenje ove karte ukazuje na potrebu suštinskog i dubinskog preispitivanja naših ciljeva, samopreispitivanja, kao i preispitivanja neke situacije u kojoj se nalazimo. U svakom slučaju mnoge stvari i odnose moramo dubinski istražiti. Duh ove karte pojavljuje se kao masivna ljudolika kamena prikaza, ili kao grupa grotesknih patuljaka naoružanih mačevima.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana