Arkana

Velika

Numeracija

II

Kabalistička sefira

Tifaret

ADEPTI

Ime i vizija za ovu arkanu potiču od Amhazara...

II Adepti - Tarot Mrtve Ruke
Motiv arkane čine sedam anonimnih adepata pokrivenih kukuljicama sa crvenim krstom na čelu. Oni se pojavljuju iz solarne projekcije u obliku ugla od 60 stepeni. U središtu je vrhovni adept. Ispred njih lebdi mač koji pripada posvećeniku. Po Amhazarovom učenju, mač je oruđe nastalo u imaginaciji posvećenika, odnosno učenika Reda, koji se aktivira posebnim obredom. Između posvećenika i adepata postoji dogovor o čuvanju mača. Mač se posebnim postupkom predaje na čuvanje adeptima i koristi se isključivo na propisan način. Nakon fizičke smrti posvećenika mač postaje vlasništvo adepata. Oni postoje sa one strane smrti, dok posvećenik bira smrtnost ne bi li zadobio besmrtnost. Kabalistička paralela sa ovom kartom je Tifaret. Na neki način, Tifaret je nivo gde se dešava razmena između posvećenika i adepata. Ova karta ukazuje na sporazum sa nevidljivim silama.

Njome nešto potpisujemo, sklapamo ugovor, polažemo zavet. Istina, dobijamo zaštitu, pridobijamo čast, postajemo vitezom, ali ne možemo izbeći smrt. Prilikom divinacije, pojava ove karte ukazuje na povezanost. Potrebno je povezati se sa nekim, uhvatiti vezu, sklopiti savez, partnerstvo, zatražiti zaštitu i solidarnost grupe. Adepti se uvek pojavljuju skupa, nikada pojedinačno. Prilikom njihovog pojavljivanja izbegavate da ih gledate već lezite na zemlju u pozi krsta sa licem okrenutim prema tlu. Ne pomerajte se i pred njima pokažite skrušenost i poniznost. Možete ustati tek kada se uverite da su oni otišli. Susret sa njima, posebno gledanje u njih, može biti smrtonosno po ljudska bića, a u boljem slučaju može se desiti da potpuno izgubite razum. Njih prizivate onda kada se nađete u nevolji, bilo da vam prete neprijateljski raspoložene okultne sile ili ukoliko tonete ka ludilu.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana