Arkana

Mala

Numeracija

7

Nebeska magnituda

Prirodni tok

SHABT

Šabt je arkana nebeskih magnituda i predstavlja usklađivanje delovanja posvećenika sa prirodnim tokom... 

7 Shabt - Tarot Mrtve Ruke
Takođe, ova arkana je stanište Amagata iz arkane XXI. Kada želimo da se obratimo Amagatu okrećemo se sazvežđu Veliki Medved. Šabt i Amagat su u tom smislu podudarne karte. Krstovi umesto zvezda ukazuju na boravište onih koji više nisu ovde. To je izraz nebeskih dubina i više nije jasno je li reč o htonskom ili uranskom. Karta nalaže savetovanje sa izvorom mudrosti, ali najavljuje i izazove na vašem putu koje je neko odavno na tom mestu postavio. Šabt je zadužbina, zatečeno stanje, posledice delovanja predaka ili prethodnika, teret iz prošlosti, nasleđe, tradicionalni okvir, običaj. 

Ponoviću, sazvežđa Orion i Veliki Medved predstavljaju vidljivu nebesku poveznicu živih posvećenika sa onim što dolazi (Orion) i onim što je bilo (Veliki Medved). Specijalnost duhova ove karte jeste nekromantija, opštenje sa mrtvima, precima, prethodnicima. Uz njihovu pomoć mogu se razrešiti problemi sa opsedajućim duhovima, vampirskim delovanjem, razne neprilike koje proizilaze od delovanja ili posledica delovanja preminulih. U to spadaju i sporovi oko nasledstva, zaostavštine i sl. Duhovi ove karte se ispoljavaju na nebu kao meteori, ali mogu biti i u obliku iznenadnog pljuska.

Tarot mrtve ruke - Bafomitras | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
© 2023 - Sva prava zadržana